ski test kraków

klub sportowy

- O KLUBIE -

 

Klub Sportowy Ski Test Kraków jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), ustawy o kulturze fizycznej oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Klub Sportowy Ski Test Kraków wywodzi się z założonego w październiku 2007 stowarzyszenia Ski Test Swim Test. Od roku 2010 klub działa niezależnie kontynuując działalność założonych w 2002 roku sekcji zimowych. W roku 2010, 2011, 2012 oraz 2013 klub zwyciężył w klasyfikacji Ogólnopolskiej Olimpiady Zimowej zapewniając sobie Tytuł Mistrzowski w dyscyplinie snowboard.

WŁADZE KLUBU:

Zarząd: Iwona Kotuła – Prezes, Michał Wojtala‐ v‐ce Prezes, Maciej Ostrowski – Sekretarz, Anna Moskal – Członek, Natalia Przewrocka – Członek

Komisja Rewizyjna: Wacław Moskal, Małgorzata Hadt, Agnieszka Pilecka ‐ Ottenbreit.


ZAKRES DZIAŁANIA KLUBU:

Obecnie Klub działa na 3 płaszczyznach:


I SPORT:

II REKREACJA:

III SZKOLENIE KADR INSTRUKTORSKICH :
  • szkolenia w dziedzinie snowboard
  • szkolenia w dziedzinie narciarstwo alpejskie